Guz mózgu: przyczyny, objawy i metody leczenia

Guz mózgu jest poważnym schorzeniem, które może mieć różnorodne przyczyny i objawy. W tym artykule omówimy główne przyczyny występowania guzów mózgu, ich objawy oraz metody leczenia.

Przyczyny guza mózgu

Przyczyny guzów mózgu mogą być różnorodne i często są złożone. Niektóre z głównych przyczyn to:

 • Nowotwór złośliwy: Jedną z głównych przyczyn guzów mózgu jest rozwój nowotworu złośliwego w obrębie mózgu. Nowotwory mózgu mogą rozwijać się z różnych typów komórek, co determinuje ich charakter i agresywność.
 • Nowotwór łagodny: Niektóre guzy mózgu mogą być łagodne, co oznacza, że nie są one nowotworami złośliwymi. Mimo to mogą one wywierać ucisk na struktury mózgu i powodować objawy kliniczne.
 • Przerzuty nowotworowe: Guzy mózgu mogą również powstawać w wyniku przerzutów nowotworowych z innych miejsc w organizmie, takich jak płuca, piersi czy jelita grubego.
 • Zapalenie: Rzadziej, guzy mózgu mogą być spowodowane procesami zapalnymi, takimi jak zapalenie mózgu czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu mogą być różnorodne i zależą od lokalizacji oraz wielkości guza. Niektóre z najczęstszych objawów to:

 • Bóle głowy: Nawracające, nasilające się bóle głowy są częstym objawem guzów mózgu.
 • Zaburzenia widzenia: Guzy mózgu mogą powodować zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie, ograniczenie pola widzenia czy zanik wzroku.
 • Nudności i wymioty: Objawy te mogą występować zwłaszcza rano lub po zmianie pozycji ciała.
 • Zmiany osobowości: Guzy mózgu mogą wpływać na zachowanie i osobowość pacjenta, powodując np. drażliwość, apatię czy depresję.
 • Padaczka: Padaczka może być objawem guza mózgu, zwłaszcza gdy guz znajduje się w okolicy odpowiedzialnej za kontrolę drgawek.

Metody leczenia

Leczenie guza mózgu zależy od jego rodzaju, lokalizacji oraz stopnia zaawansowania. Najczęściej stosowanymi metodami leczenia są:

 • Chirurgiczne usunięcie guza: W przypadku guzów, które są dostępne do operacji, chirurgiczne usunięcie jest często pierwszą metodą leczenia.
 • Chemioterapia: Chemioterapia może być stosowana w leczeniu guzów mózgu, zwłaszcza w przypadku nowotworów złośliwych.
 • Radioterapia: Radioterapia jest często stosowana po operacji lub jako samodzielna metoda leczenia w celu zmniejszenia rozmiaru guza i zahamowania jego wzrostu.
 • Terapia ukierunkowana molekularnie: W przypadku nowoczesnych terapii biologicznych możliwe jest zastosowanie terapii ukierunkowanych na konkretne zmiany molekularne w guzie.

Warto podkreślić, że leczenie guza mózgu wymaga indywidualnego podejścia i współpracy między różnymi specjalistami, takimi jak neurochirurdzy, onkolodzy, neurologowie i radioterapeuci.

Najczęściej zadawane pytania

W celu zwiększenia zrozumienia dotyczącego guzów mózgu, oto kilka najczęściej zadawanych pytań:

PytanieOdpowiedź
Czy guzy mózgu są dziedziczne?Choć niektóre rodzaje guzów mózgu mogą mieć skłonności do dziedziczenia, większość przypadków nie jest dziedziczna. Jednakże pewne czynniki genetyczne mogą zwiększać ryzyko ich wystąpienia.
Czy wszystkie guzy mózgu są nowotworami złośliwymi?Nie, nie wszystkie guzy mózgu są nowotworami złośliwymi. Istnieją również guzy łagodne, które mogą powodować objawy kliniczne.
Czy istnieją czynniki ryzyka związane z rozwojem guzów mózgu?Tak, istnieją różne czynniki ryzyka, takie jak ekspozycja na promieniowanie, niektóre choroby genetyczne oraz narażenie na niektóre substancje chemiczne, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju guzów mózgu.

Komplikacje po leczeniu guza mózgu

Po leczeniu guza mózgu mogą wystąpić różne komplikacje. Niektóre z najczęstszych to:

 • Deficyty neurologiczne: Po operacji usunięcia guza mózgu pacjenci mogą doświadczać deficytów neurologicznych, takich jak zaburzenia mowy, pamięci czy ruchu.
 • Infekcje: W miejscu pooperacyjnym może dojść do infekcji, co wymaga dalszego leczenia antybiotykami.
 • Zmiany hormonalne: Niektóre guzy mózgu mogą wpływać na produkcję hormonów, co może prowadzić do zaburzeń hormonalnych.

W razie jakichkolwiek obaw dotyczących guza mózgu zawsze należy skonsultować się z lekarzem specjalistą, który może przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne i zalecić odpowiednie leczenie.

Photo of author

Kamil